ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดลอกร่องน้ำสายชลประทาน - สะพานตาไหม หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : ประกาศวันเวลาตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมขุดลอกร่องน้ำสายชลประทาน - สะพานตาไหม หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน