ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.วังใหม่
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 21 คน