ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  รายละเอียด : ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน