ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.71-014 สายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนช้างตาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4
  รายละเอียด : ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่นพท.ถ.71-014 สายบ้านท่าดินแดง-บ้านควนช้างตาย หมู่ที่ 2 - หมู่ที่ 4
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 22 คน