ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน"
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ มีข่าวประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน"

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 16 คน