ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก ม.2บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.
  รายละเอียด : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรหัสทางหลวงท้องถิ่น พท.ถ.71-020 สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านท่าดินแดงออก ม.2บ้านควนเคี่ยม - หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน