ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายในไส-ชลประทาน หมู่ที่ 3 บ้านตะโหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
2
24 มิ.ย. 2565
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
3
23 มิ.ย. 2565
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
14 มิ.ย. 2565
4 ประกาศจัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 มิ.ย. 2565
5 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รถกระเช้าไฟฟ้า) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
10 มิ.ย. 2565
6 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 พ.ค. 2565
7 ประกาศแผนปฏิบัติการดูแลและซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะรถขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
13
07 เม.ย. 2565
8 สรุปผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค.2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
17
05 เม.ย. 2565
9 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 มี.ค. 2565
10 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
41
04 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30