ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
04 ม.ค. 2564
2 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
04 ม.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ "กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
25
16 พ.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ "โรคที่เกิดจากยุงลาย" ดาวน์โหลดเอกสาร
29
16 ก.ย. 2563
5 ประกาศการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ก.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 ก.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ "รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
42
31 ส.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
28
31 ส.ค. 2563
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
57
13 พ.ค. 2563
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35