ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
29 ก.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
22
13 พ.ค. 2563
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
21
13 พ.ค. 2563
4 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 มี.ค. 2563
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
05 มี.ค. 2563
6 ข้อมูลการป้องกันโควิด ดาวน์โหลดเอกสาร
12
24 ก.พ. 2563
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
13 ก.พ. 2563
8 ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
31 ม.ค. 2563
9 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
27 ม.ค. 2563
10 ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
15
20 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35