ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
09 พ.ค. 2565
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
43
02 พ.ค. 2565
3 ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 พ.ค. 2565
4 ประกาศ ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
18 เม.ย. 2565
5 ประกาศ เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
01 เม.ย. 2565
6 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ม.ค. 2565
7 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 ม.ค. 2565
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
22 ม.ค. 2565
9 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ม.ค. 2565
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
29 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39