ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
29 ก.ย. 2564
2 ประกาศผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสื่อมชำรุดของพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
15 ต.ค. 2562
3 ประกาศผลการตรวจสอบการรับ - การจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
10 ต.ค. 2562
4 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวนิตยา ขวัญสุย ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดเอกสาร
12
20 ก.ย. 2562
5 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ส.ค. 2562
6 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จักโครงการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ส.ค. 2562
7 วันจันที่ 19 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จัดพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
14 ส.ค. 2562
8 เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬา ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านน้ำตก อ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
03 ก.ค. 2562
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
28 มิ.ย. 2562
10 ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมมาตรการทางการป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
11
28 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34