ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
258
18 ส.ค. 2558
262 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
17 ส.ค. 2558
263 ประกาศรายงานผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
201
14 ส.ค. 2558
264 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
06 ส.ค. 2558
265 ประกาศปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
28 ก.ค. 2558
266 ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
28 ก.ค. 2558
267 ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
248
22 ก.ค. 2558
268 ประกาศปรับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
14 ก.ค. 2558
269 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2558 (งวดที่ 3 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
14 ก.ค. 2558
270 ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
14 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40