ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
37
28 ส.ค. 2560
102 ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
18 ส.ค. 2560
103 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
42
02 ส.ค. 2560
104 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ส.ค. 2560
105 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตกากลางแจ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
31 ก.ค. 2560
106 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นชมพู่-ควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
27
18 ก.ค. 2560
107 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย-ต้นประดู่ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ก.ค. 2560
108 ประกาศผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 3 เม.ย.-มิ.ย.60) ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 ก.ค. 2560
109 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
03 ก.ค. 2560
110 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35