ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 ต.ค. 2561
102 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
12 ต.ค. 2561
103 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก-บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำรุ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
12 ต.ค. 2561
104 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
177
11 ต.ค. 2561
105 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านควนช้างตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
168
03 ต.ค. 2561
106 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
154
03 ต.ค. 2561
107 ประกาศผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
157
01 ต.ค. 2561
108 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
25 ก.ย. 2561
109 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
25 ก.ย. 2561
110 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
21 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40