ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 โทษ และภัยร้ายจากบุหรี่ และบุหรี่มือ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
25 พ.ค. 2564
22 สถิติ คนไทยเสียชีวิต จากการสูบบุหรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ค. 2564
23 เลิกบุหรี่ คุณทำได้ เพื่อคนที่คุณรัก ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 พ.ค. 2564
24 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 24 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
27 เม.ย. 2564
25 ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และขยายเวลาการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
27 เม.ย. 2564
26 ประกาศ ขอความร่วมมือเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
155
05 เม.ย. 2564
27 ประชาสัมพันธ์ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564" ดาวน์โหลดเอกสาร
172
26 มี.ค. 2564
28 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อ หรืออาการสำคัญของโรคจากการประกอบอาชีพ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
23 มี.ค. 2564
29 ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตปลอดบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
6
10 มี.ค. 2564
30 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
169
01 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40