ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
29 ก.ย. 2562
22 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
30 ส.ค. 2562
23 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จักโครงการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
26
14 ส.ค. 2562
24 วันจันที่ 19 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จัดพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
14 ส.ค. 2562
25 เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬา ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านน้ำตก อ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ก.ค. 2562
26 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
28 มิ.ย. 2562
27 ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมมาตรการทางการป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
28 มิ.ย. 2562
28 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 มิ.ย. 2562
29 การใช้จ่ายประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
15
01 พ.ค. 2562
30 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโณคพิษสุนัขบ้า 4-22 เมษา 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
24
17 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35