ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
01 ก.ค. 2558
272 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
212
24 มิ.ย. 2558
273 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาทวด-บ้านท่าดินแดง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
17 มิ.ย. 2558
274 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
209
05 มิ.ย. 2558
275 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
02 มิ.ย. 2558
276 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองหลาทวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
18 พ.ค. 2558
277 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกคลองหลาทวด - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
276
18 พ.ค. 2558
278 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
02 พ.ค. 2558
279 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาทวด - บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
290
30 เม.ย. 2558
280 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหลาทวด-บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
28 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40