ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
28 ต.ค. 2557
272 ประกาศรายงานผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
28 ต.ค. 2557
273 ประกาศรายชื่อผู้การการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันลานกีฬา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
27 ต.ค. 2557
274 งบแสดงฐานะการเงินปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ต.ค. 2557
275 สอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) wไม่น้อยกว่า 8 ชุด องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จังหวัดัพทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
115
14 ต.ค. 2557
276 ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network camera ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ต.ค. 2557
277 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
09 ต.ค. 2557
278 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 65 เมตร หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
77
06 ต.ค. 2557
279 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ต.ค. 2557
280 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ข้อบัญญัติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
03 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35