ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
138
03 ก.ค. 2557
292 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน มิ.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
03 ก.ค. 2557
293 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 ก.ค. 2557
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบาดาลพร้อมขุดเคสะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
30 มิ.ย. 2557
295 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 มิ.ย. 2557
296 รับโอนนายช่างไฟฟ้า 2-4/5
247
12 พ.ค. 2557
297 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
02 พ.ค. 2557
298 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน เม.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 พ.ค. 2557
299 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (จ่าย่ขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
01 พ.ค. 2557
300 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำอ่างโรงอิฐ หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
03 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35