ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
14 ก.ค. 2558
222 ประกาศสรุปผลการดำเนินการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 ก.ค. 2558
223 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับพัสดุ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 มิ.ย. 2558
224 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาทวด-บ้านท่าดินแดง ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 มิ.ย. 2558
225 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
63
05 มิ.ย. 2558
226 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
02 มิ.ย. 2558
227 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกคลองหลาทวด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
18 พ.ค. 2558
228 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกคลองหลาทวด - บ้านท่าดินแดงออก หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
123
18 พ.ค. 2558
229 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
02 พ.ค. 2558
230 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกคลองหลาทวด - บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
30 เม.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35