ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
01 มี.ค. 2559
222 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
258
12 ก.พ. 2559
223 ประกาศประมูลจ่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออกหมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
174
08 ก.พ. 2559
224 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 ก.พ. 2559
225 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง จำนวน 3 สาย ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
313
26 ม.ค. 2559
226 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 1 ต.ค.58- 31 ธ.58ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
255
26 ม.ค. 2559
227 ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่ด้านหลังอาคาร ศพด.ควนเคี่ยมและถมดินลูกรังปรับถนน หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
245
21 ม.ค. 2559
228 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
266
21 ม.ค. 2559
229 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
19 ม.ค. 2559
230 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมการในการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
08 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40