ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
05 มิ.ย. 2560
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย-ต้นประดู หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
18 พ.ค. 2560
163 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นชมพู่-ควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 พ.ค. 2560
164 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลายาง สายบ้านผีปั้นรูป - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
03 พ.ค. 2560
165 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
03 พ.ค. 2560
166 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
194
26 เม.ย. 2560
167 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย-ต้นประดู่ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
19 เม.ย. 2560
168 ประกาศผู้ผ่านพิจารณาคัดเลือกให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 เม.ย. 2560
169 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนออก-บ้านลอน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 เม.ย. 2560
170 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินอุดหนุนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
10 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40