ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 พ.ค. 2559
162 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
02 พ.ค. 2559
163 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
41
02 พ.ค. 2559
164 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
21
20 เม.ย. 2559
165 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังของ อบต.วังใหม่ จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 เม.ย. 2559
166 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
04 เม.ย. 2559
167 ประกาศกำหนดว วัน เวลา ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
133
24 มี.ค. 2559
168 ประกาศศาลปกครองสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร
141
23 มี.ค. 2559
169 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฏกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
125
09 มี.ค. 2559
170 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้งหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
111
04 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35