ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 1 ต.ค.59-ธ.ค.59) ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 ม.ค. 2560
182 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปีงบประมาณ2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
05 ม.ค. 2560
183 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
202
04 ม.ค. 2560
184 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
01 ม.ค. 2560
185 ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
211
08 ธ.ค. 2559
186 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
02 ธ.ค. 2559
187 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
02 ธ.ค. 2559
188 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมิ่งขวัญ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
29 พ.ย. 2559
189 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
04 พ.ย. 2559
190 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
03 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40