ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมการในการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
08 ม.ค. 2559
182 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
07 ม.ค. 2559
183 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
07 ม.ค. 2559
184 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 ม.ค. 2559
185 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปีงบประมาณ2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
19 ธ.ค. 2558
186 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดป่าบอน-บ้านโหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
16 ธ.ค. 2558
187 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
08 ธ.ค. 2558
188 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
93
30 พ.ย. 2558
189 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
02 พ.ย. 2558
190 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.วังใมหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
129
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35