ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
220
07 ม.ค. 2559
232 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
215
07 ม.ค. 2559
233 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
04 ม.ค. 2559
234 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปีงบประมาณ2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
19 ธ.ค. 2558
235 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวัดป่าบอน-บ้านโหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
231
16 ธ.ค. 2558
236 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
08 ธ.ค. 2558
237 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
30 พ.ย. 2558
238 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
02 พ.ย. 2558
239 ประกาศผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) อบต.วังใมหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
30 ต.ค. 2558
240 ประกาศราคากลางโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำพร้อมปรับแต่งวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
189
30 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40