ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคลองหลาทวด-บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
28 เม.ย. 2558
232 ประกาศผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งวดที่ 1-2 ต.ค.57-30 มี.ค.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
24 เม.ย. 2558
233 ประการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
67
24 เม.ย. 2558
234 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายในใส-ห้วยน้ำขาวม.3และปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทับมิ่งขวัญ-แม่โต๊ะเคย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
03 เม.ย. 2558
235 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 เม.ย. 2558
236 ประกาศผลการชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายในใส-ห้วยน้ำขาว ม.3 และ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทับมิ่งขวัญ-แม่โต๊ะเคย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
57
11 มี.ค. 2558
237 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
01 มี.ค. 2558
238 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายในใส-ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 3และสายทับมิ่งขวัญ-แม่โต๊ะเคย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
25 ก.พ. 2558
239 ประกาศ กำหนดวันเวลาตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
23 ก.พ. 2558
240 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ำตก-เกาะกลม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
60
16 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35