ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 ก.พ. 2560
132 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งวดที่ 1 ต.ค.59-ธ.ค.59) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
05 ม.ค. 2560
133 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีปีงบประมาณ2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
05 ม.ค. 2560
134 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
04 ม.ค. 2560
135 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ม.ค. 2560
136 ประกาศสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง เรื่อง การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาเส้น ยาสูบ และไพ่ ประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ธ.ค. 2559
137 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
02 ธ.ค. 2559
138 สรุปผลการดำเนินการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
02 ธ.ค. 2559
139 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมิ่งขวัญ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
29 พ.ย. 2559
140 ประกาศสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
04 พ.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35