ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ข่าวประชาสัมพันธ์ "ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า" ดาวน์โหลดเอกสาร
143
25 ก.พ. 2564
32 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครังที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 ม.ค. 2564
33 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
26 ม.ค. 2564
34 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ การรับโอน โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
150
08 ม.ค. 2564
35 ข่าวประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
04 ม.ค. 2564
36 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
04 ม.ค. 2564
37 ประชาสัมพันธ์ "กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
173
16 พ.ย. 2563
38 อบรมอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
108
27 ต.ค. 2563
39 รวมพลังกำจัดยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ดาวน์โหลดเอกสาร
109
28 ก.ย. 2563
40 ประชาสัมพันธ์ "โรคที่เกิดจากยุงลาย" ดาวน์โหลดเอกสาร
169
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40