ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
100
18 ส.ค. 2558
212 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้าระบบประปาบาดาล หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
106
18 ส.ค. 2558
213 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 58 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 ส.ค. 2558
214 ประกาศรายงานผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
57
14 ส.ค. 2558
215 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
06 ส.ค. 2558
216 ประกาศปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
28 ก.ค. 2558
217 ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
28 ก.ค. 2558
218 ประชาสัมพันธ์วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
101
22 ก.ค. 2558
219 ประกาศปรับแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ก.ค. 2558
220 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ 2558 (งวดที่ 3 1 เม.ย.- 30 มิ.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
14 ก.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35