ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
182
02 พ.ค. 2559
212 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
187
02 พ.ค. 2559
213 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
168
20 เม.ย. 2559
214 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังของ อบต.วังใหม่ จำนวน 4 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
175
05 เม.ย. 2559
215 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
178
04 เม.ย. 2559
216 ประกาศกำหนดว วัน เวลา ตรวจการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
275
24 มี.ค. 2559
217 ประกาศศาลปกครองสงขลา ดาวน์โหลดเอกสาร
292
23 มี.ค. 2559
218 สรุปผลรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยและร่างกฏกระทรวง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
273
09 มี.ค. 2559
219 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอรกรีตสายบ้านควนออก หมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้งหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
254
04 มี.ค. 2559
220 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
243
01 มี.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40