ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ "กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ" ดาวน์โหลดเอกสาร
11
16 พ.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ "โรคที่เกิดจากยุงลาย" ดาวน์โหลดเอกสาร
24
16 ก.ย. 2563
3 ประกาศการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
23
08 ก.ย. 2563
4 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
03 ก.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ "รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
36
31 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
23
31 ส.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 พ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
44
13 พ.ค. 2563
9 ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.วังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
27 เม.ย. 2563
10 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35