ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศราคากลางโครงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำพร้อมปรับแต่งวัชพืชสองข้างทาง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ต.ค. 2558
192 ประกาศ รายงานผลการสอบราคาซื้อตามโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2/2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
28 ต.ค. 2558
193 รายงานผลการพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกและผ่านคุณสมบัติด้านอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
27 ต.ค. 2558
194 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
139
27 ต.ค. 2558
195 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ดาวน์โหลดเอกสาร
50
27 ต.ค. 2558
196 ประกาศผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสื่อมชำรุดของพัสดุประจำปี พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
51
27 ต.ค. 2558
197 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ดาวน์โหลดเอกสาร
100
09 ต.ค. 2558
198 แผนผังการปฏิบัติงานการให้บริการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
61
05 ต.ค. 2558
199 ประกาศรายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ต.ค. 2558
200 ประกาศสรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35