ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน ต.ค.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 พ.ย. 2556
322 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
118
31 ต.ค. 2556
323 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ข้อบัญญัติ) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
14 ต.ค. 2556
324 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังประปาพร้อมถังแรงดันสนิมเหล็ก และขยายท่อเมน หมู่ที่ 8 บ้านควนช้างตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
91
15 ส.ค. 2556
325 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบาดาลพร้อมขุดเจาะบ่อบาดาลและวางท่อเมนประปาหมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
17 มิ.ย. 2556
326 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
119
06 มิ.ย. 2556
327 รับโอนนิติกร และตำแหน่งผู้บริหาร
585
25 เม.ย. 2556
328 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายคงคาล้อม - หลาทวด หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
26 มี.ค. 2556
329 รับโอน พนักงานส่วนตำบล 3 ตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
559
12 มี.ค. 2556
330 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
215
02 ม.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35