ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
01 ต.ค. 2558
252 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
265
23 ก.ย. 2558
253 ประกาศผลการชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านควนออก หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ดาวน์โหลดเอกสาร
202
11 ก.ย. 2558
254 ประกาศ กำหนด วันเวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวนว6 รายการ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำรุ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
195
10 ก.ย. 2558
255 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
203
08 ก.ย. 2558
256 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) ดาวน์โหลดเอกสาร
273
01 ก.ย. 2558
257 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ด่วน
348
01 ก.ย. 2558
258 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ดาวน์โหลดเอกสาร
257
26 ส.ค. 2558
259 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำรุ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
214
26 ส.ค. 2558
260 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
250
18 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40