ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งวดที่ 4) 1 ก.ค. - 30 ก.ย.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
01 ต.ค. 2558
202 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
01 ต.ค. 2558
203 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนง.จ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
23 ก.ย. 2558
204 ประกาศผลการชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์บ้านควนออก หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ดาวน์โหลดเอกสาร
52
11 ก.ย. 2558
205 ประกาศ กำหนด วันเวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวนว6 รายการ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำรุ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 ก.ย. 2558
206 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
08 ก.ย. 2558
207 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ) ดาวน์โหลดเอกสาร
125
01 ก.ย. 2558
208 รับโอนพนักงานส่วนตำบล ด่วน
193
01 ก.ย. 2558
209 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านควนออก ดาวน์โหลดเอกสาร
110
26 ส.ค. 2558
210 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง จำนวน 6 รายการ หมู่ที่ 7 บ้านน้ำรุ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
65
26 ส.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35