ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
341 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน มิ.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
03 ก.ค. 2557
342 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 3 เมษายน - มิถุนายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
02 ก.ค. 2557
343 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาบาดาลพร้อมขุดเคสะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
30 มิ.ย. 2557
344 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
02 มิ.ย. 2557
345 รับโอนนายช่างไฟฟ้า 2-4/5
375
12 พ.ค. 2557
346 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 2 มกราคม-มีนาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
219
02 พ.ค. 2557
347 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน เม.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
195
02 พ.ค. 2557
348 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (จ่าย่ขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
211
01 พ.ค. 2557
349 สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำอ่างโรงอิฐ หมุ่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
217
03 เม.ย. 2557
350 ประกาศสอบราคาจ้างดครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 1,3,4,5,6,7, ดาวน์โหลดเอกสาร
207
03 เม.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| 35 |36| |37| |38| |39| |40