ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
381 งบรับ-จ่ายปี2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
407
04 ต.ค. 2555
382 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
1122
14 มี.ค. 2555
383 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
455
14 ก.พ. 2555
384 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
436
05 ม.ค. 2555
385 งบแสดงฐานะการเงินปี2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
511
26 ต.ค. 2554
386 งบรับ-จ่ายปี2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
676
26 ต.ค. 2554
387 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
836
06 ก.ย. 2554
388 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
629
09 ส.ค. 2554
389 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
440
20 ธ.ค. 2553
390 งบแสดงฐานะทางการเงินปีงบประมาณ2553 ดาวน์โหลดเอกสาร
487
09 พ.ย. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| 39 |40