ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลราคาจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
104
01 มี.ค. 2559
172 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
01 มี.ค. 2559
173 เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.วังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
12 ก.พ. 2559
174 ประกาศประมูลจ่างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออกหมู่ที่ 5 - บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 7 ตำบลวังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 ก.พ. 2559
175 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ม.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ก.พ. 2559
176 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง จำนวน 3 สาย ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
26 ม.ค. 2559
177 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 1 1 ต.ค.58- 31 ธ.58ค. ดาวน์โหลดเอกสาร
113
26 ม.ค. 2559
178 ประกาศราคากลางโครงการถมดินปรับพื้นที่ด้านหลังอาคาร ศพด.ควนเคี่ยมและถมดินลูกรังปรับถนน หมู่ที่ 2 บ้านควนเคี่ยม ดาวน์โหลดเอกสาร
98
21 ม.ค. 2559
179 ประกาศรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เงินทุนสำรองเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
119
21 ม.ค. 2559
180 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
19 ม.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35