ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
175
04 เม.ย. 2560
172 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านต้นชมพู่ - ควนเคี่ยม หมุ่ที่ 2 บ้านควนเค่ียม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
221
03 เม.ย. 2560
173 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1-8 จำนวน 15 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
199
30 มี.ค. 2560
174 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนออก-บ้านลอน หมุ่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
10 มี.ค. 2560
175 เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
177
05 มี.ค. 2560
176 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
03 มี.ค. 2560
177 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
176
24 ก.พ. 2560
178 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 15 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
188
22 ก.พ. 2560
179 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนออก-บ้านลอน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
20 ก.พ. 2560
180 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลดเอกสาร
196
14 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40