ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
331 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายในบ้าน - บ้านเกาะกลม หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
05 พ.ย. 2555
332 งบรับ-จ่ายปี2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
04 ต.ค. 2555
333 รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
977
14 มี.ค. 2555
334 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
14 ก.พ. 2555
335 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
298
05 ม.ค. 2555
336 งบแสดงฐานะการเงินปี2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
368
26 ต.ค. 2554
337 งบรับ-จ่ายปี2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
541
26 ต.ค. 2554
338 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
698
06 ก.ย. 2554
339 รับสมัครคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
488
09 ส.ค. 2554
340 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 2554 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
20 ธ.ค. 2553
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| 34 |35