ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศผลปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (งวดที่ 1-2 ต.ค.57-30 มี.ค.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
24 เม.ย. 2558
282 ประการแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์) ดาวน์โหลดเอกสาร
217
24 เม.ย. 2558
283 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายในใส-ห้วยน้ำขาวม.3และปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทับมิ่งขวัญ-แม่โต๊ะเคย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
191
03 เม.ย. 2558
284 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
01 เม.ย. 2558
285 ประกาศผลการชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายในใส-ห้วยน้ำขาว ม.3 และ ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านทับมิ่งขวัญ-แม่โต๊ะเคย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
11 มี.ค. 2558
286 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.58 ดาวน์โหลดเอกสาร
198
01 มี.ค. 2558
287 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายในใส-ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 3และสายทับมิ่งขวัญ-แม่โต๊ะเคย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
25 ก.พ. 2558
288 ประกาศ กำหนดวันเวลาตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
23 ก.พ. 2558
289 ประกาศผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านน้ำตก-เกาะกลม ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
16 ก.พ. 2558
290 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
216
16 ก.พ. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40