ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
281 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
109
03 ต.ค. 2557
282 ประกาศผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2557 งวดที่ 4 กรกฎาคม-กันยายน 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
01 ต.ค. 2557
283 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน ก.ย.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
01 ต.ค. 2557
284 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน ส.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
01 ก.ย. 2557
285 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านเกาะน้ำรอบ หมุ่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ส.ค. 2557
286 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านควนเคี่ยม-บ้านเกาะน้ำรอบ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ส.ค. 2557
287 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน ก.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 ส.ค. 2557
288 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน ก.ค.57 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ส.ค. 2557
289 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างคันคลองป่าบอน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
07 ก.ค. 2557
290 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างคันคลองป่าบอน หมู่ที่ 3 บ้านตะโหนด ดาวน์โหลดเอกสาร
84
04 ก.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| 29 |30| |31| |32| |33| |34| |35