ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.พ.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ก.พ. 2561
82 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
01 ก.พ. 2561
83 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
31 ม.ค. 2561
84 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 60 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
03 ม.ค. 2561
85 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
03 ม.ค. 2561
86 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกร่องน้ำและสิ่งกีดขวางทางน้ำ หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
06 ธ.ค. 2560
87 ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำสายต้นชมพู่-ควนเคี่ยม จำนวน 2 จุด ดาวน์โหลดเอกสาร
45
06 ธ.ค. 2560
88 ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำและขจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สายทับมิ่งขวัญ-ยางขาดคีม หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
03 พ.ย. 2560
89 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค.60 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 พ.ย. 2560
90 ประกาศราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอ้าง) การจัดซื้อที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
39
31 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35