ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
167
08 ก.ย. 2563
42 ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
182
03 ก.ย. 2563
43 ประชาสัมพันธ์ "รณรงค์การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง" ดาวน์โหลดเอกสาร
188
31 ส.ค. 2563
44 ประชาสัมพันธ์ "ส่งเสริมความปลอดภัย และชีวอนามัยในการทำงาน" ดาวน์โหลดเอกสาร
166
31 ส.ค. 2563
45 โครงการ "สูงวัย ห่างไกลโรค" ดาวน์โหลดเอกสาร
103
26 ส.ค. 2563
46 โครงการคัดกรองสารเคมีในเลือด ในเขต รพ.สต.บ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
104
17 ส.ค. 2563
47 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ปี 63 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
15 ก.ค. 2563
48 ตรวจกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
05 มิ.ย. 2563
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
220
13 พ.ค. 2563
50 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการติดต่อราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
212
13 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40