ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2/2560 ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
27 ต.ค. 2560
92 ประกาศราคากลาง จัดซ์้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
49
25 ต.ค. 2560
93 งบแสดงฐานะการเงินปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
24 ต.ค. 2560
94 ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ต.ค. 2560
95 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 61) ดาวน์โหลดเอกสาร
39
02 ต.ค. 2560
96 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ต.ค. 2560
97 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 ก.ย. 2560
98 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
29 ก.ย. 2560
99 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
28 ก.ย. 2560
100 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ก.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35