ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 พ.ย. 2561
52 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
16 ต.ค. 2561
53 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก งวดที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
12 ต.ค. 2561
54 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านควนออก-บ้านน้ำรุ้ง หมู่ที่ 3 บ้านน้ำรุ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
22
12 ต.ค. 2561
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 ต.ค. 2561
56 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านควนช้างตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ต.ค. 2561
57 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 ต.ค. 2561
58 ประกาศผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (แบบ คตง.) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
01 ต.ค. 2561
59 รายงานผลด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 ก.ย. 2561
60 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
25 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35