ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
186
18 ก.ย. 2561
112 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์แะอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
161
13 ก.ย. 2561
113 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
03 ก.ย. 2561
114 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
01 ส.ค. 2561
115 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนออก-น้ำรุ้ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
18 ก.ค. 2561
116 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
02 ก.ค. 2561
117 ประกาศสรุปดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน มิ.ย.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
02 ก.ค. 2561
118 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านตะโหนด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 มิ.ย. 2561
119 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านควนช้างตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
177
13 มิ.ย. 2561
120 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าดินแดง-ควนช้างตาย (หน้าอนามัยท่าดินแดง) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
05 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40