ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านผีปั้นรูป - ควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
08 มิ.ย. 2560
112 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
05 มิ.ย. 2560
113 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย-ต้นประดู หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 พ.ค. 2560
114 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายต้นชมพู่-ควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
09 พ.ค. 2560
115 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลายาง สายบ้านผีปั้นรูป - บ้านควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 พ.ค. 2560
116 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
03 พ.ค. 2560
117 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ปรับแผนครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 เม.ย. 2560
118 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายอนามัย-ต้นประดู่ ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
19 เม.ย. 2560
119 ประกาศผู้ผ่านพิจารณาคัดเลือกให้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
46
10 เม.ย. 2560
120 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนออก-บ้านลอน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
10 เม.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35