ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศราคากลาง จัดซ์้ออาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำตก ดาวน์โหลดเอกสาร
204
25 ต.ค. 2560
142 งบแสดงฐานะการเงินปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
173
24 ต.ค. 2560
143 ประกาศผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งวดที่ 4 (ก.ค.-ก.ย.2560) ดาวน์โหลดเอกสาร
184
04 ต.ค. 2560
144 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ 61) ดาวน์โหลดเอกสาร
189
02 ต.ค. 2560
145 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
181
02 ต.ค. 2560
146 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ความจุ 30 ลบ.ม. หมู่ที่ 1 ต.วังใหม่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
199
29 ก.ย. 2560
147 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
180
29 ก.ย. 2560
148 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
28 ก.ย. 2560
149 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
01 ก.ย. 2560
150 รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล
191
28 ส.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40