ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนเคี่ยม ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 พ.ย. 2559
142 ประกาศราคากลางโครงการปรับคันดินบริเวณถนนคอนกรีตสายควนเคี่ยม หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 ต.ค. 2559
143 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ต.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
30 ต.ค. 2559
144 เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
22
05 ต.ค. 2559
145 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ย. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
03 ต.ค. 2559
146 ประกาศแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
03 ต.ค. 2559
147 ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างที่มีงบประมาณสูงสุดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ก.ย. 2559
148 รายงานการวิเคราะห์ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
30 ก.ย. 2559
149 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมิ่งขวัญ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
28 ก.ย. 2559
150 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ส.ค. 59 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
01 ก.ย. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35