ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
311 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
03 ม.ค. 2557
312 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านควนช้างตาย หมู่ที่ 8 บ้านควนช้างตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
254
06 ธ.ค. 2556
313 งบรับ-จ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
04 ธ.ค. 2556
314 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พ.ย.56 ดาวน์โหลดเอกสาร
233
03 ธ.ค. 2556
315 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
75
02 ธ.ค. 2556
316 ประกาศ วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
216
20 พ.ย. 2556
317 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556
119
16 พ.ย. 2556
318 แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
478
12 พ.ย. 2556
319 ประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องขององค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร
191
12 พ.ย. 2556
320 งบรับ-จ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
07 พ.ย. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| 32 |33| |34| |35