ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
26 ม.ค. 2565
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 ม.ค. 2565
13 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
124
05 ม.ค. 2565
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
29 พ.ย. 2564
15 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะของ อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
141
08 พ.ย. 2564
16 ข่าวประชาสัมพันธ์ "ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" ดาวน์โหลดเอกสาร
154
04 ต.ค. 2564
17 ประชาสัมพันธ์ สำหรับผู้ใช้น้ำบาดาล จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
166
24 ส.ค. 2564
18 26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติด" ดาวน์โหลดเอกสาร
155
26 มิ.ย. 2564
19 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
203
18 มิ.ย. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ " แนวทางการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในครัวเรือนและชุมชน กรณีพบผู้ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยง" ดาวน์โหลดเอกสาร
168
04 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40