ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ข้อมูลการป้องกันโควิด ดาวน์โหลดเอกสาร
27
24 ก.พ. 2563
12 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
13 ก.พ. 2563
13 การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
28
27 ม.ค. 2563
14 ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
31
20 ม.ค. 2563
15 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวนิตยา ขวัญสุย ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดเอกสาร
39
20 ธ.ค. 2562
16 ประกาศรับโอนสายงานผู้บริหาร(ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
21
18 ธ.ค. 2562
17 ประกาศรับโอน โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งวิศวกรโยธา) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
18 ธ.ค. 2562
18 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 พ.ย. 2562
19 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
01 พ.ย. 2562
20 ประกาศผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสื่อมชำรุดของพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
15 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35