ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินอุดหนุนฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
10 เม.ย. 2560
122 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
04 เม.ย. 2560
123 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านต้นชมพู่ - ควนเคี่ยม หมุ่ที่ 2 บ้านควนเค่ียม ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
74
03 เม.ย. 2560
124 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1-8 จำนวน 15 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
53
30 มี.ค. 2560
125 ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายควนออก-บ้านลอน หมุ่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 มี.ค. 2560
126 เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 มี.ค. 2560
127 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
03 มี.ค. 2560
128 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เงินจ่ายขาดเงินสะสม) ดาวน์โหลดเอกสาร
30
24 ก.พ. 2560
129 ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 15 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
46
22 ก.พ. 2560
130 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายควนออก-บ้านลอน ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
43
20 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35