ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 รายงานผลการดำเนินการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
176
30 ส.ค. 2562
72 วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จักโครงการป้องกันและแก้ไขปัญยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
170
14 ส.ค. 2562
73 วันจันที่ 19 สิงหาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ จัดพิธีมอบบ้านกาชาดจังหวัดพัทลุง ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
156
14 ส.ค. 2562
74 เชิญร่วมงานการแข่งขันกีฬา ลำดวนเกมส์ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านน้ำตก อ.ป่าบอน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
163
03 ก.ค. 2562
75 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
28 มิ.ย. 2562
76 ขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมมาตรการทางการป้องกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
176
28 มิ.ย. 2562
77 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
168
28 มิ.ย. 2562
78 การใช้จ่ายประจำปี 2562 ในรอบ 6 เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
158
01 พ.ค. 2562
79 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโณคพิษสุนัขบ้า 4-22 เมษา 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่
152
17 เม.ย. 2562
80 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
11 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40