ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าดินแดง-ควนช้างตาย (หน้าอนามัยท่าดินแดง) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 มิ.ย. 2561
72 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายรอบบ้านตะโหนด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
05 มิ.ย. 2561
73 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่บ้าน หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
30 พ.ค. 2561
74 ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่บ้าน ม.4, ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
30 พ.ค. 2561
75 ประกาศวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬากลางแจ้งพร้อมติดตั้งเครื่องออกกำลังหมู่ที่ 1 บ้านน้ำตก ต.วังใหม่ อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
33
25 พ.ค. 2561
76 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
15 พ.ค. 2561
77 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
01 พ.ค. 2561
78 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มี.ค.61 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
02 เม.ย. 2561
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 จำนวน 25 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
26
27 มี.ค. 2561
80 เรื่องการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
19
02 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35