ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์หรือปล่อยสัตว์ ดาวน์โหลดเอกสาร
179
20 ม.ค. 2563
62 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
02 ม.ค. 2563
63 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางสาวนิตยา ขวัญสุย ตำแหน่ง ครู ดาวน์โหลดเอกสาร
181
20 ธ.ค. 2562
64 ประกาศรับโอนสายงานผู้บริหาร(ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
172
18 ธ.ค. 2562
65 ประกาศรับโอน โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น (ตำแหน่งวิศวกรโยธา) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
18 ธ.ค. 2562
66 ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
158
29 พ.ย. 2562
67 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ปี63 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
28 พ.ย. 2562
68 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
01 พ.ย. 2562
69 ประกาศผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสื่อมชำรุดของพัสดุประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
15 ต.ค. 2562
70 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
29 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40