ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ก.ย. 2561
62 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ก.ย. 2561
63 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์แะอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
13 ก.ย. 2561
64 ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
03 ก.ย. 2561
65 ประกาศสรุปผลการดเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ก.ค.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
01 ส.ค. 2561
66 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนออก-น้ำรุ้ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
18 ก.ค. 2561
67 ประกาศสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิ.ย.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
02 ก.ค. 2561
68 ประกาศสรุปดำเนินการจัดซื้อ/จ้างประจำเดือน มิ.ย.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
02 ก.ค. 2561
69 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านตะโหนด หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
15 มิ.ย. 2561
70 ประกาศกำหนดวันเวลาตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านท่าดินแดง หมู่ที่ 8 บ้านควนช้างตาย ดาวน์โหลดเอกสาร
32
13 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35